พลิกฟื้นชีวิต คืนสุขให้ช้าง

เคียงคู่ช้าง มุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับช้างไทย โดยสนับสนุนให้คนไทยและชาวต่างชาติมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือช้างอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ช้างไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตช้างอย่างยั่งยืน…

Explore with Share for Chang The Series

Explore with Share for Chang – EP1

Explore with Share for Chang – EP2

Explore with Share for Chang – EP3

โครงการ เคียงคู่ช้าง

เพื่อช่วยเหลือช้างไทย แบ่งได้ 3 กลุ่มหลักดังนี้

line
1. ช้างแรงงาน/ช้างเลี้ยง

1. ช้างแรงงาน/ช้างเลี้ยง

ช้างไทยกลุ่มนี้มีจำนวนประชากรช้างประมาณ 4,500 กว่าเชือก โดยหลักแล้วจะอยู่ในปางช้างต่างๆ โดยทำงานแลกกับเงินเดือนของตัวช้างเองเพื่อเลี้ยงชีพเหมือนกับมนุษย์อย่างเรา

2. ช้างป่า

2. ช้างป่า

ช้างป่าของประเทศไทยมีจำนวนราว 3,000 กว่าเชือกตามพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติทุกภูมิภาคของประเทศไทย

3. ช้างเจ็บป่วยเรื้อรัง/ช้างพิการ

3. ช้างเจ็บป่วยเรื้อรัง/ช้างพิการ

โดยเฉลี่ยช้างกลุ่มนี้ที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลช้างของภาครัฐ มีจำนวน 7-8 เชือกต่อวัน ราวๆ 240 เชือกต่อเดือน

รูปแบบการช่วยเหลือ

line
อาหาร

อาหาร

ยาเวชภัณฑ์ และ สัตวแพทย์ เฉพาะทางด้านช้าง

ยาเวชภัณฑ์ และ สัตวแพทย์ เฉพาะทางด้านช้าง

งานวิจัยช้าง

งานวิจัยช้าง

สื่อประชาสัมพันธ์

สื่อประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและความรู้

line