บันทึกหมอช้าง จากประสบการณ์การเป็นหมอช้างกว่า 30 ปี กับเรื่องราวที่น้อยคนจะรู้