สมองช้าง

ช้างเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และยังเป็นสัตว์ที่มีสมองใหญ่อีกด้วย

โดยสมองของช้างจะมีน้ำหนักมากกว่า 4 กิโลกรัม และมี EQ 1.78 ซึ่งถือว่าช้างเป็นสัตว์ที่ฉลาด

ใกล้เคียงกับลิงชิมแปนซี ทั้งยังเป็นสัตว์ความจำที่ดี มันสามารถที่จะจำช้างทุกตัวที่อยู่ในตระกูลของมันเอง

เพื่อหลีกเลี่ยงการพลัดหลงในโขลงได้

 

Share