ศาลปะกำช้าง

ศาลปะกำช้าง มีแทบทุกบ้านครับที่เลี้ยงช้าง

ทุกปีตามขนมธรรมเนียมประเพณีของ คนเลี้ยงช้าง รวมไปถึงพิธีเซ่นสรวงเชือกปะกำ

เป็นการอัญเชิญดวงวิญญาณ ผีบรรพบุรุษที่เคยเป็น ครูบา หมอช้าง ฯ ให้มาสิงสถิตอยู่ในเชือกปะกำเส้นนี้

ซึ่งเชือกปะกำ เป็นสิ่งสำคัญมาก เป็นอุปกรณ์มงคลชั้นสูงที่ใช้ในการคล้องช้างป่า จึงต้องมีการเก็บรักษาไว้อย่างดีที่ ศาลปะกำ

 

นอกจากนั้นยังมี พิธีเซ่นศาลปะกำ จะมีลักษณะคล้าย ๆ บ้านหลังเล็ก ๆ เป็นที่เก็บเชือกปะกำ

ส่วนใหญ่จะหันหน้าไปทางทิศตะวันออก พิธีเซ่นศาลปะกำ จะกระทำกันทุกปี เนื่องจากว่ามีเหตุต้องเคลื่อนย้ายเชือกปะกำ

เช่น การแสดง การคล้องช้างประจำปี ต้องใช้เชือกปะกำ ประกอบการคล้องช้างแสดง… จึงต้องทำพิธีกรรมก่อน

ศาลปะกำ เป็นที่เก็บรักษาเชือกปะกำ จึงเป็นจารีตประเพณีของช้างที่ต้องเคร่งครัดต่อศาล – เชือกปะกำ เรียกว่า ศาลปะกำประจำตระกูล

 

Share