หูใหญ่ๆของช้างทำอะไรได้บ้างนะ?

หูของช้างทำหน้าที่รับประสาทสัมผัสทางการได้ยิน ซึ่งช้างสามารถได้ยินเสียงที่มีความถี่ต่ำเกินกว่าที่มนุษย์สามารถได้ยิน

และช้างยังใช้หูในการข่มศัตรู โดยเมื่อช้างเจอศัตรูมันจะกางหูออกกว้างเพื่อทำให้ดูเหมือนว่าตัวมันมีขนาดใหญ่ขึ้น

อีกทั้งใบหูของช้างเมื่อโบกพัดไปมายังเป็นการระบายความร้อนออกจากร่างกายได้อีกด้วย

Share