เชื้อไวรัส EEHV

อีกครั้งที่ลูกช้างและทีมสัตวแพทย์ต้องต่อสู้สุดกำลังกับโรคไวรัส EEHV

ที่สามารถคร่าชีวิตช้างน้อยภายใน 48 ชม. เท่านั้น… ภายหลังจากติดเชื้อ

พวกเราเชื่อมั่นว่าพี่ๆทุกคนก็คงอยากจะช่วยลูกช้างให้อยู่รอดต่อไปหากเราช่วยได้

ขอกำลังใจจากพี่ๆทุกคนภาวนาและส่งกำลังใจให้ลูกช้างและทีมสัตวแพทย์ศูนย์ความเป็นเลิศ

ด้านการศึกษาและวิจัยช้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถพัฒนาวัคซีนเพื่อช่วยลูกช้างด้วยครับ…

 

 

 

 

Share