ความแตกต่างของช้างเอเชียและช้างแอฟริกา

เราจะสามารถแยกช้างแอฟริกาและช้างเอเชียได้อย่างไรกัน??
เคยสงสัยกันไหมคะว่าเราสามารถแยกช้างแอฟริกาและช้างเอเชียได้อย่างไร

ช้างแอฟริกาและช้างเอเชียนั้นมีความแตกต่างกันดังนี้

ช้างเอเชีย
มีน้ำหนัก 2 – 5.5 ตัน
มีใบหูที่เล็กกว่าช้างแอฟริกา
พบงาได้ในเพศผู้เท่านั้น
มี 5 เล็บ
มีปลายงวงแค่ 1 จงอย
ส่วนหัวมี 2 โหนก

ช้างแอฟริกา
มีน้ำหนัก 4 – 7 ตัน
ใบหูมีขนาดใหญ่กว่าช้างเอเชีย
มีงาทั้งตัวผู้และตัวเมีย
มี 4 หรือ 5 เล็บ
มีปลายงวง 2 จงอย
ส่วนหัวมี 1 โหนก

Share