ช้างกินดินโป่งทำไม?

ช้างกินดินโป่งทำไม?

ดินโป่งคือดินที่มีรสชาติเค็มเป็นแหล่งสะสมของแร่ธาตุหลากหลายชนิด

ที่มีความจำเป็นต่อร่างกายของสัตว์ป่าอย่างเช่น ช้างเพราะช้างเป็นสัตว์กินพืช

จึงต้องกินดินโป่งเพื่อทดแทนแร่ธาตุที่ขาดไปซึ่งแร่ธาตุเหล่านี้ไม่สามารถทดแทนได้จากการกินพืช

 

เครดิตภาพ : เปรี้ยวปั๊ด

 

Share