วิถีชีวิต

ภาพนี้สื่อให้เห็นถึงวิถีชีวิต

แต่… มีมุมเล็กๆมุมนึงที่ทำให้เราได้เห็นจังหวะหนึ่งของชีวิตช้างกับควาญ

น้องเอ๋ย พี่ก็ดื่มน้ำอาบน้ำอยู่นะไม่น่าใส่เต็มขนาดนี้

(จังหวะขยายภาพหามุมเล็กมุมนั้น)

 

เครดิตภาพ: Abdulla Faiz

Share