นมแม่ช้าง

เมื่อลูกช้างเกิดขึ้นมา อาหารที่ลูกช้างจะสามารถกินได้นั่นก็คือ นมแม่อย่างเดียว เพราะในนมน้ำเหลือง

เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับลูกช้างให้แข็งแรงและกระตุ้นระบบขับถ่าย

ให้ลูกช้างได้ขับขี้เถ้าออกมาซึ่งถือว่าเป็นระบบการทำงานของร่างกายโดยเฉพาะทางเดินอาหารให้ทำงานเป็นปกติ

และอัตราการดูดนมของลูกช้างจะขึ้นอยู่กับอายุของลูกช้าง กล่าวคือ เมื่อลูกช้างอายุยังน้อยก็จะดูดนมแม่บ่อย

แต่เมื่อลูกช้างเริ่มโตขึ้นก็จะดูดนมแม่น้อยลง ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วลูกช้างจะหย่านมเมื่ออายุประมาณ 3 – 5 ปี

ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของแม่ช้างและลูกช้าง

 

เครดิตภาพ : ฤิทธิเกียรติ แซ่ตัน

Share