รู้ไหมเอ่ย ว่าช้างมีกี่สายพันธุ์?

รู้ไหมเอ่ย ว่าช้างมีกี่สายพันธุ์ 🤔

แล้วช้างไทย คือ ช้างสายพันธุ์ไหน ❓

ช้างแบ่งออกเป็นสองสกุล ได้แก่ Elephas และ Loxodonta 🐘

ช้างปัจจุบันมี 3 สายพันธุ์จ้า คือ…

  • ช้างแอฟริกา
  • ช้างป่าแอฟริกา
  • ช้างเอเชีย (บางที่เรียกว่า ช้างอินเดีย)

ส่วนน้องช้างของไทยก็คือ ช้างเอเชียนั่นเอง

Share