เท้าของช้าง

เท้าของช้างมีรูปร่างเกือบกลมโดยฝ่าเท้านั้นทำหน้าที่เป็นเครื่องกันกระแทกขณะที่ช้างเคลื่อนที่

นอกจากประโยชน์หลักที่ใช้ในการเคลื่อนที่แล้ว ส่วนประกอบของเท้าอย่างเล็บเท้าก็ยังเป็น

อีกจุดหนึ่งที่สามารถระบายความร้อนได้อีกด้วย

 

เครดิต kameron kincade

Share