มหัศจรรย์ความฉลาดของช้าง

ด้วยสรีระของช้างไทยคือ มีศีรษะที่ใหญ่และมีมันสมองมาก ทำให้ช้างที่ถูกนำมาเลี้ยงเป็นช้างบ้านมีความเฉลี่ยวฉลาด สามารถเข้าใจการสื่อสารของมนุษย์ได้ และช้างไทยยังจัดเป็นสัตว์บกขนาดใหญ่ที่สามารถสื่อสารกับมนุษย์ได้ด้วยภาษาพูดของมนุษย์ และอากัปกิริยา อาการ ที่สื่อสารแล้วเข้าใจกัน
เห็นไหมคะว่า ความฉลาดของน้องช้างนั้นน่าทึ่งสุดๆ

ที่มา : http://thai.tetp.org

Share