13 มีนาคม วันช้างไทย

13 มีนาคม วันช้างไทย
เป็นวันสำคัญของช้าง
ที่อยากให้มองเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ช้าง
รักช้างและหวงแหนช้าง
ตลอดจนให้ความสำคัญและความช่วยเหลือมากขึ้น

ทางโครงการเคียงคู่ช้างจึงอยากจะเชิญชวนทุกท่าน
มาร่วมอนุรักษ์ช้างไปด้วยกันนะครับ

เปิดประวัติวันช้างไทย : https://www.sanook.com/campus/947870/

#เคียงคู่ช้าง
#รักช้าง

Share