ช้างเป็นสัตว์ “ชอบโซเชียล”

ช้างเป็นสัตว์ “ชอบโซเชียล”
ช้างเป็นสัยว์สังคมและมีความสัมพันธ์ในโขลงอันแน่นแฟ้น โดยเฉพาะเมื่อมีลูกช้างน้อยมาเป็นสมาชิกใหม่
บรรดาช้างตัวเมียที่เป็น “พี่-ป้า-น้า-อา” จะเข้ามาร่วมเลี้ยงด้วย ช้างไทยเป็นสัตว์ที่ฉลาด สุภาพ สะอาด ความจำดี
พวกเขาสามารถแสดงความโศกเศร้าถึงการจากไปของสมาชิกได้อีกด้วย ช้างไทยเป็นสัตว์ที่สวยงาม
ควรค่าที่จะได้รับการปกป้องและความช่วยเหลือจากมนุษย์
Cr.ห้องสมุด
Share