วิกฤต! ช้าง 989 เชือก ขาดแคลนอาหาร

วิกฤต! ช้าง 989 เชือก ขาดแคลนอาหาร
กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการสำรวจและรวบรวมข้อมูล พบว่าช้างจากปางช้าง 91 ปาง ใน 22 จังหวัด
กำลังประสบปัญหาอาหารเลี้ยงช้างไม่เพียงพอเนื่องจากภัยแล้งทำให้อาหารช้างขาดแคลนและมีราคาสูง
นอกจากนี้การปิดการท่องเที่ยวเพราะโควิด-19 ทำให้ไม่มีรายได้เพียงพอต่อการจัดซื้ออาหารเลี้ยงช้าง
แม้สถานการณ์โควิด-19ในคนจะค่อยๆ คลี่คลายไปบ้างแล้ว แต่การขาดเเคลนอาหารของช้างไทยกลับดูจะทวีความรุนเเรงขึ้นเรื่อยๆ
cr.ไทยรัฐออนไลน์
Share