ควาญช้าง

ควาญช้าง เปรียบเสมือนแม่ดูแลลูก คอยดูแลเอาใจใส่

ทั้งเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวให้อาหาร ก่อให้เกิดความรักความผูกพัน

ความเสียสละของควาญนั้นมีมากในบางทีเราอาจนึกไม่ถึง

Share