น้ำนมของช้างสำคัญกับลูกช้างมากขนาดไหน?

 

ปกติแล้วลูกช้างควรจะได้กินนมจากแม่ช้างหลังจากคลอดออกมาแล้วไม่ควรเกินกว่า 6 – 12 ชั่วโมง ซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่สำคัญมาก เพราะว่านมแม่ช้างมีสิ่งที่สำคัญมากในการกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกช้างแข็งแรงและสร้างมวลกระดูกไว้สำหรับรับน้ำหนักตอนเจริญเติบโตต่อไปและอีกอย่างที่สำคัญนมแม่ช้างจะไปกระตุ้นระบบขับถ่ายให้ลูกช้างได้ขับขี้เทา (Meconium) ออกมาทำให้ระบบการทำงานของร่างกายลูกช้างโดยเฉพาะทางเดินอาหารทำงานเป็นปกติดี

Share