กำลังของช้าง

ช้างนั้นมีวงจรชีวิตที่คล้ายกับมนุษย์เราเมื่ออายุ 25 ปี

กำลังช้างนั้นสามารถน้ำหนักได้ถึง 2 ตัน

นั่นก็คือเหตุผลที่ว่าทำไมช้างถึงสำคัญมากในช่วงยุคที่ทำอุตสาหกรรมป่าไม้

พออายุได้ช่วง 50 – 60 ปี ก็จะลดลงเช่นกัน

 

เครดิตภาพ Gautam Arora

Share