เคียงคู่ช้าง

4 อย่างที่เราตั้งใจทำเพื่อช่วยเหลือช้าง คือ สนับสนุน อาหารปลอดสาร, ยาและเวชภัณฑ์,

งานวิจัยด้านไวรัส EEHV ที่กำลังพยายามผลักดันกันอย่างหนักหน่วงเพื่อช้างในอนาคต และ

สื่อประชาสัมพันธ์เชิงสากล เพื่อกระจายองค์ความรู้ที่แท้จริงเกี่ยวกับวงการช้างไทย

————————————————————————————————————————

นี่ก็ก้าวเข้าสู่ปีที่ 3  ละครับที่ทำกันมาเพื่อช้าง สำเร็จบ้างติดขัดบ้าง ปีหน้าเราจะช่วยช้างมากกว่านี้

และจะทำให้ดีกว่านี้อีกครับ ทุกลมหายใจเพื่อให้ช้าง

*ผมฝันไว้ว่าสักวันนึงคนไทยและต่างชาติจะนึกถึงช้างเสมอเหมือนกับการก้มหน้าเล่นมือถือตัวเอง

ที่ปัจจุบัน 80% ของชีวิตแต่ละวันใช้ไปกับการก้มหน้าเล่นมือถือ* — เหมือนดั่งภาพที่ผมต้องการสื่อให้เห็น

 

สนับสนุนและเคียงคู่ช้างไปกับเราได้

 

Share