หนังช้าง

ดูกันชัดๆ หนังช้าง

บางสุดคือ 2 มิลลิเมตร หนาสุดอาจได้ถึง 4 เซนติเมตร

แล้วคุณทายซิว่าหนังช้างที่เห็นนี้เป็นหนังช้างสายพันธุ์อะไร??

 

Share