ไวรัส EEHV

หนูใช้เวลาอยู่ในท้องแม่ 2 ปี… แม่จะดูแลหนูอีก 2 ปี ถึงจะมีน้องใหม่

หนูมีเวลาอีก 8 ปี ในการสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง เพราะไวรัส EEHV

จ้องเอาชีวิตหนูตลอดเวลาในช่วงที่ภูมิคุ้มกันต่ำในวัย 1 – 8 ปี

25 เชือก โดยประมาณที่พี่น้องหนูลาโลกนี้ไปเพราะไวรัส EEHV

 

*** 2ปีที่แม่หนูตั้งท้อง X 2ปีที่แม่หนูจะดูแลโดยไม่มีน้องใหม่ X สถิติการเสียชีวิตจากไวรัส = 100ปี !!

ที่ต้องเสียไปจากการสร้างลูกช้าง 25 เชือก ไม่มากครับไม่มาก T-T ***

 

เคียงคู่ช้างต้านไวรัสกับหนูนะคะ

 

Share