ช้างเผือกพม่า

โรงช้างเผือกของพม่า ที่ Yadana ถนน Mindhamma ในเขต Insein ใกล้ ๆ กับสนามบินของย่างกุ้งพม่า

ตั้งแต่เสียเมืองให้อังกฤษแล้วนั้น ช้างเผือกก็สิ้นฐานะสัตว์คู่บ้านคู่เมือง เป็นเพียงสัตว์ประหลาดที่หายากชนิดหนึ่ง

 

เครดิตภาพและข้อมูล Navarat.C และ Pearlvacation

 

 

Share