ทำไมถึงต้องล่ามโซ่ช้าง?

ทำไมถึงต้องล่ามโซ่ช้าง?

การใช้โซ่ เป็นการจำกัดอาณาเขตของช้างแต่ละตัวเพราะช้างเป็นสัตว์สังคมจึงมีชนชั้นมีพรรคมีพวก ในการอยู่ในพื้นที่จำกัดนั้น

ก็ไม่สามารถห้ามการประทะกันได้ ช้างที่ไม่รู้จักอาณาเขตอาจจะเดินไปทำความเสียหายแก่ทรัพย์สิน หรืออาจจะทำร้ายมนุษย์ได้

และที่สำคัญที่สุด คือ ช้างทางภาคเหนือจะถูกเลี้ยงตาม ตะเข็บชายแดนที่ยังคงมีป่า ซึ่งในป่านั้นมีกับระเบิดหลงเหลืออยู่

สังคมเมืองที่เคลื่อนตัวเข้าไปในป่า ชุมชนที่อาศัยอยู่ในชนบท อาจจะไปขวางทางเดินของช้างโดยไม่ได้เจตนา

และอาจจะทำให้เกิดการขัดแย้งระหว่าง ชุมชน มนุษย์ และเจ้าของช้าง

 

ช้างฝึกได้ไม่ต่างจากน้องหมา การล่ามโซ่เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่า อาณาเขตของเค้าอยู่ที่ไหนเท่านั้น

เหมือนน้องหมาในรูปนี้ ที่ไม่ไปไหน เพราะถูกล่ามกับเพียงขวดน้ำเท่านั้น เป็นความน่ารักที่แสดงให้เห็นว่า

เจ้าของเอาใจใส่และฝึกสอนน้องหมาเป็นอย่างดี ไม่ต่างอะไรกับควาญช้างที่รักและอยากฝึกช้างให้สามารถอยู่ร่วมกันได้เป็นอย่างดี

เพียงแต่โซ่นั่นใหญ่โตกว่าสายจูงมากเลยดูเหมือนว่าเป็นการทารุณ แต่จริงๆแล้วนั้นไม่ได้ต่างกันเลย

 

ภาพน้องหมาจาก cartoon jomkwan

Share