ความเสียสละของเจ้าหน้าที่

กิจกรรมนี้ทำให้เราได้เห็นถึงความเสียสละของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับช้างในภาครัฐอย่างมากมาย

ทั้งสัตวแพทย์ ผู้ช่วย และทางศูนย์วิจัยแต่ก็มีกำลังน้อยมากเมื่อเทียบกับภาพรวมของเศรษฐกิจไทย

ที่ “ช้าง” ได้สร้างรายได้ให้ภาคเอกชนในส่วนของการท่องเที่ยว มีบุคคลจำนวนไม่น้อยที่อาสามา

เพื่อดูแลให้ความช่วยเหลือช้าง ในรูปแบบของมูลนิธิต่าง ๆ แต่ก็ไม่ครอบคลุมทุกปัญหาของช้าง

 

Share