พระราชดำรัส

นี่คือสิ่งที่เรา “เคียงคู่ช้าง” พยายามทำตามพระราชดำรัสอย่างสุดกำลัง

ไม่ว่าจะเป็นการทำให้คนไทยและชาวต่างชาติเข้าเข้าใจในวัฒนธรรมไทยที่มีต่อช้าง

การช่วยเหลือเชิงพัฒนาทางการแพทย์ให้กับช้าง อาหารและยา เราจะทำต่อไปตราบเท่าที่แรงยังมี

 

Share