โรคเฮอร์ปีส์ไวรัสคือ ?

โรคเฮอร์ปีส์ไวรัส (Elephant Endotheliotropic Herpes Virus:EEHV) มี 2 สายพันธุ์ คือ EEHV-1 พบได้ในช้างเอเชียและแอฟริกา และ EEHV-2 พบในช้างแอฟริกา

ซึ่งจะพบในช้างเด็ก 1-8 ปี มีโอกาศเสียชีวิตสูงมากกว่าช้างโต ช้างอาจแสดงอาการป่วยและตายอย่างรวดเร็ว อาการที่พบ ได้แก่ พบการบวมน้ำที่ใบหน้า ลิ้นม่วง พบจุดเลือดออกตามเยื่อเมือก ไม่กินอาหาร ท้องเสีย อาจพบแผลหลุมตามเยื่อบุช่องปากและลำไส้

หากเคยเลี้ยงช้างที่เป็นโรคอยู่รวมกันหรือช้างอาจมีเชื้อ อยู่ในตัวเองอยู่แล้วแต่ความเครียดหรือร่างกายอ่อนแอทำให้แสดงอาการป่วยออกมา ช้างที่อยู่ในสภาวะเครียดสามารถติดเชื้อไวรัสได้ง่าย การนำช้างเข้ามาใหม่ควรแน่ในว่าปลอดโรคจริง หากสงสัยว่าช้างจะติดโรคให้รีบตามสัตวแพทย์เข้ามารักษาในทันที ควรทำความสะอาดโรงเรือนด้วยยาฆ่าเชื้อถ้าพบว่าเป็นสถานที่ที่มีการสัมผัสเชื้อมาก่อน ปัจจุบันยังมีการวิจัยและพัฒนาการรักษาและป้องกันโรคนี้อย่างต่อเนื่อง

Share