การดมกลิ่นของช้าง

ช้างเป็นสัตว์ที่มีประสาทสัมผัสรับกลิ่นที่ดี เวลาช้างดมกลิ่น กลิ่นจะผ่านท่อหายใจเข้าไปในช่องโพรงจมูก

ซึ่งในโพรงจมูกช้างนั้นจะมีโครงสร้างที่เป็นกระดูกอ่อนลักษณะที่แตกแขนงออก

และบุด้วยเซลล์รับกลิ่นจำนวนมากคอยรับส่งสัญญาณกลิ่นที่ได้รับไปยังสมอง

ซึ่งช้างสามารถดมกลิ่นเพื่อหาแหล่งน้ำที่อยู่ไกลถึง 19.2 กิโลเมตร

ทั้งยังสามารถแยกแยะกลิ่นปัสสาวะของสมาชิกที่อยู่ในโขลงของมันเองได้อีกด้วย

 

(ที่มา : http://www.elephantsfund.org/elephant-facts)

 

Share