การอยู่ร่วมกันของ คนและช้าง

วันนี้แอดเอาสถานการณ์ช้างป่าในปัจจุบันมาให้ดูกันนะคะ
อีกทั้งเรื่องการแก้ปัญหาระหว่างความขัดแย้งกันระหว่างคนกับช้างที่เกิดขึ้นตอนนี้ ก็มีส่วนทำให้เกิดผลกระทบต่อการอนุรักษ์การจัดการช้างป่าอีกด้วย

^^ เพราะฉะนั้นการร่วมมือกันดูแลรักษาป่าธรรมชาติและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับช้างจึงเป็นเรื่องที่สำคัญนั่นเองค่ะ

ที่มา : ส่วนสารสนเทศด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า

Share