สังคมของช้าง

ในธรรมชาติ ทั้งช้างเอเชียแล้ะช้างแอฟริกามีโครงสร้างครอบครัวที่คล้ายกัน คือ ช้างเพศเมียอยู่รวมกันเป็นกลุ่มครอบครัวหรือเป็นโขลง ประมาณ 5-12 ตัว
มีความสัมพันธ์แบบแนบแน่น เป็นพี่น้องหรือเครือญาติ
โดยมาช้างเพศเมียที่มีอายุมากที่สุดเป็นจ่าฝูง เรียกว่า แม่แปรก ครอบครัวมักไม่มีการเปลี่ยนแปลง ถึงแม้จะมีช้างบางตัวแยกออกไป แต่ก็จะกลับมารวมกลุ่มในบางฤดูกาล

เครดิต : Pxhere

Share