เคียงคู่ช้างต้านไวรัส

แคมเปญ ‘ เคียงคู่ช้าง ต้านไวรัส ‘

หัวข้อ งานวิจัยการเปรียบเทียบเภสัชจลนศาสตร์และการดูดซึมของยาอะไซโคลเวียร์ (Acyclovir) เพื่อใช้รักษาโรคเฮอร์ปีส์ไวรัส

ทำการวิจัยโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและวิจัยช้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ช้างเอเชียอยู่ในภาวะที่ถูกคุกคามจากการสูญพันธุ์และทั้งยังมีอัตราการเกิดที่ต่ำ

ทุกความช่วยเหลือ ช่วยเพิ่มโอกาสรอดให้แก่ลูกช้างในอนาคตได้

การรักษาที่รวดเร็วเป็นหัวใจหลัก แต่การรักษาที่ได้ผลดีก็สำคัญไม่แพ้กัน

งานวิจัยนั้นทำให้การแพทย์พัฒนา นั่นหมายความว่า เราจะรักษาชีวิตลูกช้างได้มากขึ้นเช่นกัน

Share