ท่านอนที่อันตรายสำหรับช้าง

การนอนอกติดพื้นเป็นท่าที่อันตรายสำหรับช้าง

เพราะหลักๆ แล้วปอดทำงานด้วยการหดตัวของกล้ามเนื้อส่วนอก และช้างเป็นสัตว์ที่ไม่มีช่องว่างให้ปอดขยายเหมือนสัตว์ชนิดอื่น ๆ ซึ่งการนอนในลักษณะนี้จะทำให้ช้างหายใจไม่ออกอันตรายอาจถึงชีวิตได้

 

เครดิตภาพ : www.sheldrickwildlifetrust.org

 

Share