การวัดอุณหภูมิช้าง

สัตวแพทย์สามารถวัดอุณหภูมิร่างกายของช้างได้จากขี้ช้าง

โดยการนำปรอทเสียบที่ก้อนอึช้างที่เพิ่งถ่ายใหม่ๆได้

แต่วิธีนี้ยังไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดซึ่งวิธีที่ดีที่สุดในการวัดอุณหภูมิของช้าง

ก็คือการล้วงทวารแล้วนำเครื่องวัดอุณหภูมิแนบกับผนังลำไส้ช้าง

 

Share